STOP MRTVICI!

Předejděte mrtvici!

Víte, že mozková mrtvice je:
 • Nejčastější příčina invalidity
 • Druhá nejčastější příčina úmrtí u nás
 • Druhá nejčastější příčina demence
 • Třetina mrtvic končí smrtí
 • Jen polovina pacientů přežívá více než 5 let
 • Polovina postižených je odkázána na pomoc druhých
 • Téměř polovinu mrtvic doprovází částečné nebo úplné ochrnutí poloviny těla
 • Šestinu mrtvic doprovází poruchy řeči
 • Každých 6 sekund je na světě nový případ mrtvice
 • V Evropě 650 000 úmrtí v důsledku mrtvice ročně
 • V ČR zemře 32 lidí denně na mozkovou mrtvici, za rok více než 11 000 lidí
 • Mozková mrtvice má v ČR na svědomí asi 11% všech úmrtí
Víte, že fibrilace síní:
 • Je nejčastější příčinou mozkové mrtvice
 • Způsobuje asi čtvrtinu mozkových mrtvic
 • Nemusí „bolet“, nemusíte o ní dlouho vědět
 • Se dá v začátku onemocnění dobře léčit
 • Lze detekovat už v raném stadiu

Tonometr Microlife BPA200AFIB vás upozorní na zvýšené riziko mozkové příhody.

 

BP A200 AFIB
BP A200 AFIB
 • První měřič krevního tlaku, který detekuje fibrilaci síní , tedy možné riziko mozkové mrtvice
 • Jednoduché použití
 • Klinicky ověřená přesnost detekce fibrilace síní, hlavního rizikového faktoru mozkové mrtvice

Tonometr nestanovuje diagnózu, ale poskytuje důležitou informaci vašemu lékaři, který provede příslušné vyšetření.